Anna-Maria Toporkiewicz is a very talented and promising violinist of the young generation, who is characterised by ambition and extraordinary musical sensitivity. Currently, she is associated with the Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR) in Katowice and the Baltic Neopolis Orchestra in Szczecin.

The 23-year-old violinist studies at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of prof. dr hab.  Tomasz Król. She began her musical education in 2003 under the supervision of prof.  Halina Waszkiewicz-Rosiek at the Public Primary Music School in Tymbark.  She is a graduate of OSM im.  H. Wieniawski in Łódź.  In July 2020, she obtained a bachelor’s degree.  Apart from solo endeavors, the artist actively works as an orchestral musician – often acting as a concertmaster – and a chamber musician, creating a piano trio with cellist Martyna Pasierbek and pianist Joanna Sochacka.

 She is a laureate of many national and international competitions, including: Grand Prix and a special award for artistic personality at the 28th Young Musician International Competition „Cittá di Barletta” (Italy), 1st place at the 9th National Early Music Festival in Leżajsk, 1st place at the 4th National Cieszyn Violin Competition, 2nd place (the 1st prize was not awarded) at the 12th National Forum of Young Instrumentalists Karol and Antoni Szafranek in Rybnik, 1st place at the 11th National Competition for Young Instrumentalists Stefania Woytowicz in Jasło, 1st place and a special award for artistic personality at the 3rd National Violin Sonatas Competition in Szczecin.  

From 2012 to 2017, she was a scholarship holder of the National Children’s Fund.  She is also a scholarship holder of, among others, the Minister of Culture and National Heritage, the „Young Poland” program, Director of the Artistic Education Center, Rector of the Academy of Music in Łódź, and the SAPERE AUSO Małopolska Scholarship Foundation.

                                                                                                                                                                                 
She developed her skills during many workshops, courses and music festivals in Poland and abroad under the supervision of outstanding professors such as: Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Barbara Górzyńska, Alvaro Parra, Zsolt-Tihamér Visontay, Joacquin Palomers, Marek Szwarc, Bartosz Koziak, Krzysztof Jakowicz  , Piotr Tarcholik, Bomsori Kim and many others.  In 2018, she was invited by the Boston Music Institute to take part in master classes at the Berlin Philharmonic.

She has collaborated with many ensembles such as the City of Tychy AUKSO orchestra, Culture Orchestra, Neue Philharmonie München, Young Polish Philharmonic, Polish Youth Orchestra LYO (of which she was the concertmaster), NOSPR, Baltic Neopolis Orchestra, and Adam Sztaba Orchestra.  From the beginning of 2018, she is also a member of the Santander Orchestra, where she took part in both orchestral and chamber projects.  In addition, he co-creates the N-Harmonia Chamber Orchestra (as concertmaster), which has been dynamically developing its artistic activity for over several years.  She has worked many times under the supervision of outstanding conductors and composers such as: Krzysztof Penderecki, Marta Gardolińska, Marek Moś, Fuad Ibrahimov, Maciej Tworek, Agnieszka Franków-Żelazny, Domingo Hindoyan, Paolo Bortolameolli and many others.

 In October 2021, the album released by Warner Music Poland entitled Piosenki z Kabaret Starszych Panów.  Laboratory. ”, Which Anna had the pleasure to co-create by performing pieces for a string quartet in which she is the leader and pieces performed by the Santander Orchestra.

 The artist has performed, among others, in: Konzertsaal Tonhalle Maag in Zürich, Berlioz Opera in Montepellier (France), Concertgebouw in Amsterdam (Netherlands), Tivoli in Copenhagen (Denmark), Bozar in Brussels (Belgium), Elbphilharmonie in Hamburg (Germany), Berliner Philharmonie (Germany),  Herkulessal in Munich (Germany), Teatro Comunale Giuseppe Curci in Bareltta (Italy), NOSPR in Katowice (Poland), the National Forum of Music in Wrocław (Poland), the Royal Castle in Warsaw, TW-OP in Warsaw, the National Philharmonic (incl.  during the Beethoven Festival), Łódzka, Podkarpacka, Krakowska, Częstochowska, Śląska, Świętokrzyska, Szczecińska, Lubelska, Pomorska, in the Polish Radio Concert Studio.  W. Lutosławski in Warsaw, at the Krzysztof Penderecki European Music Center in Lusławice (including during the EMANACJE Festival), at the ZAMEK Culture Center in Poznań, in the Aula im.  Adam Mickiewicz in Poznań, Museum of Applied in Budapest (Hungary).  In 2019, she toured playing in Italy (including Rome), Austria and Germany.  The artist also gave concerts in Norway and Spain.

📸Instagram: https://instagram.com/annamariatoporkiewicz?utm_medium=copy_link

Contact – polishartistsagency@gmail.com

(polish version)

Anna-Maria Toporkiewicz jest utalentowaną skrzypaczką młodego pokolenia, którą cechuje ambicja i niezwykła wrażliwość muzyczna. Obecnie skrzypaczka jest związana z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz Baltic Neopolis Orchestra w Szczecinie.

23-letnia skrzypaczka studiuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. AM dr hab. Tomasza Króla. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w 2003 roku pod okiem prof. Haliny Waszkiewicz-Rosiek w Społecznej Szkole Muzycznej I st. w Tymbarku. Jest absolwentką OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi. W lipcu 2020 uzyskała tytuł licencjata. Artystka poza solowymi przedsięwzięciami, czynnie działa jako muzyk orkiestrowy – niejednokrotnie pełniąc rolę koncertmistrza – oraz kameralistka, tworząc wraz z Martyną Pasierbek oraz Joanną Sochacką trio fortepianowe.

 Jest laureatką wielu konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, m.in.: Grand Prix oraz nagroda specjalna za osobowość artystyczną na 28th Young Musician International Competition “Cittá di Barletta” (Włochy), I miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku, III miejsce na IV Ogólnopolskim Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym, II miejsce (I nagrody nie przyznano) na XII Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, I miejsce na XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle, I miejsce oraz nagroda specjalna za osobowość artystyczną na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowy Sonat w Szczecinie. W 2019 roku brała udział w II Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Bacewicz w Łodzi. 

Od 2012 do 2017 roku była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest również stypendystką m.in.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu „Młoda Polska”, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO. 

                                                                                                                                                                                 
Swoje umiejętności kształciła podczas wielu warsztatów, kursów i festiwali muzycznych w kraju i zagranicą pod okiem wybitnych profesorów takich jak: Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Barbara Górzyńska, Alvaro Parra, Zsolt-Tihamér Visontay, Joacquin Palomers, Marek Szwarc, Bartosz Koziak, Krzysztof Jakowicz, Piotr Tarcholik, Bomsori Kim i wielu innych. W 2018 roku została zaproszona przez Boston Music Institute do wzięcia udziału w kursach mistrzowskich w Filharmonii Berlińskiej.

Współpracowała z wieloma zespołami takimi jak orkiestra Miasta Tychy AUKSO, l.Culture Orchestra, Neue Philharmonie München, Młoda Polska Filharmonia, Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO (której była koncertmistrzem), NOSPR, Baltic Neopolis Orchestra, Orkiestra Adama Sztaby. Od początku 2018 roku jest także członkiem Santander Orchestra, gdzie brała udział zarówno w projektach orkiestrowych jak i kameralnych. Poza tym współtworzy orkiestrę Kameralna N-Harmonia (jako koncertmistrz), która od ponad kilku lat prężnie rozwija swoją działalność artystyczną. Niejednokrotnie pracowała pod okiem wybitnych dyrygentów i kompozytorów takich jak: Krzysztof Penderecki, Marta Gardolińska, Marek Moś, Fuad Ibrahimov, Maciej Tworek, Agnieszka Franków-Żelazny, Domingo Hindoyan, Paolo Bortolameolli i wielu innych. 

W październiku 2021 roku miała premierę płyta wydana przez Warner Music Poland „Piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Laboratorium.”, którą Anna miała przyjemność współtworzyć wykonując utwory na kwartet smyczkowy, w którym jest liderem oraz utwory wykonane przez Santander Orchestra.

 Artystka koncertowała m.in. w: Konzertsaal Tonhalle Maag w Zürichu, Operze Berlioza w Montepellier (Francja), Concertgebouw w Amsterdamie (Holandia), Tivoli w Kopenhadze (Dania), Bozar w Brukseli (Belgia), Elbphilharmonie w Hamburgu (Niemcy), Berliner Philharmonie (Niemcy), Herkulessal w Monachium (Niemcy), Teatro Comunale Giuseppe Curci w Barelttcie (Włochy), NOSPR w Katowicach (Polska), Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (Polska), Zamku Królewskim w Warszawie, TW-OP w Warszawie, Filharmonii Narodowej (m.in. podczas Festiwalu Beethovenowskiego), Łódzkiej, Podkarpackiej, Krakowskiej, Częstochowskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Szczecińskiej, Lubelskiej, Pomorskiej,  w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (m.in. podczas Festiwalu EMANACJE),  w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, w Auli im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Museum of Applied w Budapeszcie (Węgry). W 2019 roku odbyła trasę koncertową grając we Włoszech (m.in. w Rzymie), Austrii i Niemczech. Artystka koncertowała również w Norwegii i w Hiszpanii.