Piotr Jaworski is a polish conductor, pianist  and vocal coach, currently studying at the renowned Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien in the class of Johannes Wildner (orchestral conducting) and Andreas Henning (opera accompaniment).  From September 2020 he is working in the Vienna State Opera (Wiener Staatsoper) as a vocal coach in the Opera Studio. At the same time, as a pianist, he does his PhD Studies in Academy of Music in Cracow with Piotr Machnik (theme of the thesis: Liszt opera transcriptions). He has already finished there his MA in Piano Performance (in the class of Piotr Machnik) and BA in conducting (in the class of Maciej Tworek). He has performed in many countries (England, Germany, Austria, Italy, Bulgaria, Spain, Belgium, Croatia) both as conductor and a pianist, in many important music halls in Poland (Warsaw Philharmonic Hall, Philharmonic in Cracow) and abroad (Brussels, Dartington, Leipzig, Bucharest, Zagreb, Finalborgo).

Piotr Jaworski is a prizewinner at 26. Johannes Brahms International Competition in  Pörtschach (2019). In general, he has won many prizes at both conducting and piano competitions, among others: V prize at London Classical Soloist Masterclasses & Competition (2019) and I prize at International Lied Competition (Sofia, Bulgary, 2019), I Prize at XV International Juliusz Zarebski Music Competition (2015 Warsaw, Poland), II Prize at International Piano Competition ,,Szymanowski in Memoriam” (2012, WarszawaV Prize at XXII International Piano Competition ”Young Virtuoso” (2016, Zagreb, Croatia) and III Prize at the International Piano Competition ”Palma d’Oro” (2017, Finale Ligure, Italy). 

He has participated in many piano masterclasses where he worked with Dina Yoffe, Dmitri Bashkirov and Paul Badura-Skoda. From 2017 – 2019 he was taking part in international young talents development programme: Opera Academy (Opera Studio) in Warsaw National Opera and, as a soloist coach, participated  in masterclasses led by Tomasz Konieczny, Hedwig Fassbender, Anna Marchwińska, Olga Pasiecznik, Mariusz Kwiecień and Eytan Pessen.  

Furthermore, Piotr has taken part in many conducting masterclasses, for example with Andres Orozco-Estrada working on Le Sacre du Printemps by Stravinsky in Vienna, Jorma Panula (Mozart, Haydn, Beethoven, Penderecki) in Lusławice in Poland, Johannes Wildner (Beethoven Symphonies) in Berlin and Marin Alsop (Mahler Symphony 5.) in Vienna. He has also worked as an assistant conductor to maestro Marek Moś during rehearsals to a commissioned opera: Ahat ili (Sister of Gods) by Alek Nowak, premiered at highly renowned Sacrum Profanum festival in September in Cracow in Poland.  Lately he assisted maestro Martin Fischer – Dieskau, preparing the Beethoven Academy Orchestra in Cracow for the world premiere recording of: Der Künder, opera of Antal Dorati. In February 2022 he had debut with Cracow Philharmonic. Among his next projects one should highlight 2 concerts with Camerata Musica Wien (Vienna based symphonic orchestra).

,,Maestro Jaworski’s well-educated way of handling the orchestra makes him an important member of the young generation of musicians’’  Johannes Wildner

(polish version)

Piotr Jaworski (*1995 w Jaśle) jest dyrygentem, pianistą i korepetytorem wokalnym, obecnie studiuje na renomowanym uniwersytecie Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie Johannesa Wildnera (dyrygentura orkiestrowa) i Andreasa Henninga (akompaniament operowy).  Od września 2020 pracuje w Operze Wiedeńskiej (Wiener Staatsoper) jako korepetytor w Studiu Operowym. Jednocześnie jako pianista odbywa studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie Piotra Machnika.  Tam też ukończył studia magisterskie z gry na fortepianie (w klasie Piotra Machnika) oraz licencjackie z dyrygentury (w klasie Macieja Tworka).

 Piotr Jaworski jest laureatem wielu nagród zarówno na prestiżowych konkursach dyrygenckich, jak i na konkursach pianistycznych, m.in.: IV nagroda na 26. Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Pörtschach (2019, Austria), V nagroda na London Classical Soloist Masterclasses & Competition (2019),  I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pieśni (Sofia, Bułgaria, 2019), I nagroda i nagroda specjalna na XV Międzynarodowym Konkursie im. Juliusza Zarębskiego (2015 Warszawa), II nagroda na Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,Szymanowski in Memoriam” (2012, Warszawa), V nagroda na XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Young Virtuoso” (2016, Zagrzeb, Chorwacja),  III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Palma d’Oro” (2017, Finale Ligure, Włochy).

 Piotr występował w większości wielkich sal muzycznych w Polsce (Filharmonia Warszawska, Filharmonia Krakowska) oraz w wielu salach koncertowych za granicą (m.in. Bruksela, Dartington, Lipsk, Bukareszt, Zagrzeb, Finalborgo). Od 2018 do 2020 roku uczestniczył jako korepetytor w Programie Kształcenia Młodych Talentów: Akademii Operowej (przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie), gdzie regularnie pracował z m. in. Olgą Pasiecznik, Eytanem Pessenem, Izabelą Kłosińską , Mathiasem Rexrothem, Tomaszem Koniecznym i Mariuszem Kwietniem.

 Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych, gdzie współpracował m.in. z Diną Yoffe, Dymitrem Baszkirowem i Paulem Badura-Skodą. Ponadto Piotr brał udział w wielu mistrzowskich kursach dyrygenckich, m.in. z Andresem Orozco-Estradą przy Le Sacre du Printemps Strawińskiego w Wiedniu, Jorma Panula (Mozart, Haydn, Beethoven, Penderecki) w Lusławicach w Polsce, Johannes Wildner (Symfonie Beethovena) w Berlinie i Marin Alsop (Symfonia Mahlera 5.) w Wiedniu.  Pracował także jako dyrygent-asystent u maestro Marka Mosia podczas prób do opery na zamówienie: Ahat ili (Siostra Bogów) Aleka Nowaka, której premiera odbyła się na renomowanym festiwalu Sacrum Profanum we wrześniu w Krakowie.  Ostatnio asystował maestro Martinowi Fischerowi – Dieskau, przygotowując Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej w Krakowie do światowego prawykonania: Der Künder, opery Antal Dorati.  Wśród jego kolejnych projektów należy wymienić 2 koncerty z Camerata Musica Wien (wiedeńska orkiestra symfoniczna) w listopadzie, udział w Masterclasses Akademii Operowej z Maestro Riccardo Muti w Mediolanie (praca nad Nabucco Verdiego) oraz podwójny debiut z Filharmonią Krakowską w lutym 2022. 

 „Dobrze wykształcony sposób prowadzenia orkiestry przez Maestro Jaworskiego czyni go ważnym członkiem młodego pokolenia muzyków” Johannes Wildner