https://piotrjaworski.art.blog

,,Maestro Jaworski’s well-educated way of handling the orchestra makes him an important member of the young generation of musicians’’  Johannes Wildner

Piotr Jaworski is a polish conductor, pianist and vocal coach based in Vienna, Austria. He is the artistic director of the Staatorchester Pressbaum, main conductor of Camerata Musica Wien, guest conductor of Orchestra Filarmonica Pugliese – OFP and Orchestra Sinfonica do Lecce e di Salento – OLES. He has performed so far in many countries (England, Germany, Austria, Italy, Bulgaria, Spain, Belgium, Croatia, Poland) both as conductor, leading such orchestras as Orchestra Filarmonica Pugliese – OFP, Junge Philharmonie Bremen, Cracow Philharmonic Orchestra, Beethoven Academy Orchestra, Orchestra Sinfonica do Lecce e di Salento – OLES, Camerata Musica Wien, Stadtorchester Pressbaum, Webern Kammerphilharmonie and both as a pianist in such renowned halls and at festivals as in Mahlersaal in Wienerstaatsoper, Singfest Wiener Neustadt / Tomasz Konieczny Bass-baritone & Freundinnen, Brick 15 in Vienna, Schloss Schönbrunn, Austrian Cultural Forum in London, European Parliament in Brussels, Philharmonic Hall in Warsaw. He assisted in many projects such as Sacrum Profanum in Cracow, Carmen at Oper Burg Gars, Schloss Tabor – Sissy Operette von Franz Kreisler.

Piotr Jaworski is a prizewinner of IV Prize at 26. Johannes Brahms International Competition in  Pörtschach (2019), III Prize at the International Piano Competition ”Palma d’Oro” (2017, Finale Ligure, Italy), V prize at London Classical Soloist Masterclasses & Competition (2019), I prize at International Lied Competition (Sofia, Bulgary, 2019), I Prize at XV International Juliusz Zarebski Music Competition (2015 Warsaw, Poland), II Prize at International Piano Competition ,,Szymanowski in Memoriam” (2012, Warsaw, Poland) III Prize at XXII International Piano Competition ”Young Virtuoso” (2016, Zagreb, Croatia) among the other competitions.

Currently he is studying at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien in the class of Andres Orozco-Estrada (orchestral conducting) and Andreas Henning (opera accompaniment).  From September 2020 he is working in the Vienna State Opera (Wiener Staatsoper) as a vocal coach in the Opera Studio. At the same time, as a pianist, he does his PhD Studies in Academy of Music in Cracow with Piotr Machnik (theme of the thesis: Liszt opera transcriptions). In years 2019-2022 he was studying with Johannes Wildner (orchestral conducting) at Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien and graduated as a MA in Piano Performance (in the class of Piotr Machnik) and BA in conducting (in the class of Maciej Tworek) at the Penderecki Academy of Music in Kraków. Working as a vocal coach he speaks fluently English, German, Italian, French, Polish and Russian.

He has participated in many piano and conducting masterclasses where he worked with Dmitri Bashkirov, Paul Badura-Skoda, Tomasz Konieczny, Hedwig Fassbender, Marin Alsop, Anna Marchwińska, Olga Pasiecznik, Mariusz Kwiecień. Eytan Pessen, Helmut Dautsch, Camilla Nylund.

Piotr Jaworski jest polskim dyrygentem, pianistą i korepetytorem wokalnym mieszkającym w Wiedniu. Dyrektor artystyczny orkiestry Stadtorchester Pressbaum i pierwszy dyrygent orkiestry Camerata Musica Wien. Jest dyrygentem gościnnym orkiestr Orchestra Filarmonica Pugliese – OFP i Orchestra Sinfonica di Lecce e di Salento – OLES we Włoszech. Korepetytor Studia Operowego w Operze Wiedeńskiej – Wiener Staatsoper. Student Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie Andresa Orozco-Estrady (dyrygentura orkiestrowa) i Andreasa Henninga (akompaniament operowy). Równocześnie jako pianista odbywa studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie dr. hab. Piotra Machnika (temat pracy: transkrypcje dzieł operowych Liszta). Absolwent studiów licencjackich na tejże uczelni w  klasie dyrygentury Macieja Tworka, oraz studiów dyrygenckich w klasie Johannesa Wildnera (dyrygentura orkiestrowa) na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. 

Piotr Jaworski jest laureatem IV nagrody na 26. Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Pörtschach (Austria, 2019), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Palma d’Oro” (2017, Finale Ligure, Włochy), V nagrody na London Classical Soloist Masterclasses & Competition (Londyn, 2019), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Lied Duo  (Sofia, Bułgaria, 2019), I nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego (2015 Warszawa, Polska), II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,Szymanowski in Memoriam” (Warszawa, 2012), III nagrody na XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młody Wirtuoz” (2016, Zagrzeb, Chorwacja), wśród wielu innych konkursów.

Koncertował w wielu krajach (Anglia, Niemcy, Austria, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Hiszpania, Belgia, Ukraina, Polska, Słowacja) zarówno jako dyrygent, prowadząc takie orkiestry jak Junge Philharmonie Brandenburg, Orchestra Filarmonica Pugliese – OFP, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrę Sinfonica di Lecce e di Salento – OLES, Camerata Musica Wien, Stadtorchester Pressbaum, Webern Kammerphilharmonie, PRO Arte Orchestra, Orkiestrą Opery w Charkowie. 

Pracując jako korepetytor wokalny posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, polskim i rosyjskim. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich pianistycznych i dyrygenckich, gdzie pracował z takimi osobistościami jak  Dmitrij Bashkirovem, Paul Badura-Skodą, Hedwig Fassbender, Marin Alsop, Mariusz Kwiecień. Eytan Pessen, Helmut Deutsch, Camilla Nylund.


🔵FACEBOOK https://www.facebook.com/jaworskiconductor

📸 INSTAGRAM https://instagram.com/piotrjaworskiconductor?r=nametag